Nông dân vùng U Minh Thượng hào hứng với nghề đan giỏ xách từ dây nhựa

Thực hiện đề án 1956 của Chính Phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong năm 2016, Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng phối hợp với Phòng Lao động 2 huyện U Minh Thượng, huyện An Minh mở 8 lớp đào tạo nghề đan giỏ xách từ dây nhựa cho lao động nông thôn.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 784

Hội nghị công chức viên chức năm 2017

Để đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016, đề ra phương hướng kế hoạch năm 2017, sáng ngày 29/12/2016, trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2017 và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 724

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới và tệ nạn xã hội năm 2016

Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”, nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định về chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh của nhà trường, tối ngày 23/12/2016, trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng đã tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và tệ nạn xã hội.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 669