Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp 2019

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG U MINH THƯỢNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

I. NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

STT NGÀNH ĐÀO TẠO CHỈ TIÊU THỜI GIAN HỌC
Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT
1 Tin học văn phòng 30 2 năm 1,5...

Đọc tiếp

Thông báo

Tin tức - Sự kiện