Khoa Lý thuyết cơ sở và Giáo dục thường xuyên

Khoa LTCS&GDTX là khoa chuyên môn của trường Trung cấp nghề vùng U  Minh Thượng, có chức năng quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng dạy về lĩnh vực GDTX và các môn học chung theo quy định về đào tạo.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1871