TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG U MINH THƯỢNG THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019

logo

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÙNG  U MINH THƯỢNG XIN THÔNG BÁO :

            Tất cả học sinh tại các điểm trường THCS và THPT đã nộp hồ sơ dự tuyển sinh hệ Trung Cấp Nghề năm 2019 có mặt vào lúc 7 giờ, ngày 19/8/2019 tại Hội Trường lớn - Trường Trung Cấp Nghề Vùng U Minh Thượng để tham dự sinh hoạt đầu khóa và biết thời gian vào học chính thức. Đồng thời, học sinh nộp học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) cho nhà trường trong ngày sinh hoạt đầu khóa.