Thông báo thời gian học và thi lái xe A1, khóa tháng 11/2015

Trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng xin thông báo thời gian học và tổ chức thi giấy phép lái xe mô tô hạng A1, khóa II, tháng 11/2015 như sau:

- Thời gian học:

Ngày 6/11/2015 tại trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Ngày 4/11/2015 tại xã Vân Khánh Tây (dành cho học viên tại xã Vân Khánh Tây)

Ngày 5/11/2015 tại xã Tây Yên (dành cho học viên tại xã Tây Yên)

- Thời gian thi thử: ngày 13/1//2015

Thời gian thi chính thức: ngày 17/11/2015

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đang mở