ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2019-2024) HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019


Trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng tổ chức ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN LẦN THỨ II ( Nhiệm vụ 2019 - 2024 ), Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 diễn ra thành công và tôt đẹp !!!

 IMG 3259

IMG 3262

IMG 3263

 

  • Viết bởi
  • Lượt xem: 858

Nông dân vùng U Minh Thượng hào hứng với nghề đan giỏ xách từ dây nhựa

Thực hiện đề án 1956 của Chính Phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong năm 2016, Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng phối hợp với Phòng Lao động 2 huyện U Minh Thượng, huyện An Minh mở 8 lớp đào tạo nghề đan giỏ xách từ dây nhựa cho lao động nông thôn.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1293

Hội nghị công chức viên chức năm 2017

Để đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016, đề ra phương hướng kế hoạch năm 2017, sáng ngày 29/12/2016, trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2017 và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Xem tiếp...

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1268