Hội nghị công chức viên chức năm 2017

Để đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016, đề ra phương hướng kế hoạch năm 2017, sáng ngày 29/12/2016, trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2017 và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường nghe các báo cáo tổng kết năm 2016 và thực hiện nhiệm vụ năm 2017, báo cáo tình hình hoạt động của Công đoàn Bộ phận, Ban thanh tra nhân dân và tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí công tác đào tạo, giảng dạy của nhà trường, biểu quyết thông qua các tiêu chí phấn đấu năm 2017.

 

Năm 2016, trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo. Số lượng tuyển sinh hệ trung cấp nghề đạt 150 học viên, vượt 25% chỉ tiêu trên giao. Các công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956, đào tạo các lớp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên, đào tạo các lớp thường xuyên ngắn hạn như: đào tạo lái xe, tin học, ngoại ngữ... đều đạt về số lượng và chất lượng.

Trong năm 2017, trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo các lớp trung cấp nghề, lớp trung học phổ thông. Phát huy những kết quả đạt được, Trường sẽ phấn đấu đào tạo cho 3.000 lượt học viên, bao gồm các lớp dài hạn và ngắn hạn. Ngoài ra, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh để đào tạo một số ngành nghề đáp ứng nhu cầu của địa phương, liên kết các công ty, doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng và tìm kiếm việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Tin và ảnh: Song Ái